Warning: This product contains nicotine. Nicotine is an addictive chemical.

Free shipping for orders above $88, click here to check global shipping time >

DODAJ U KORPU

NEMA NA STANJU

NARUČITE

Refer to get $15

Šta znači kada indikator Infinity Punjača promeni boju?

децембар 31, 2020

Status

Remaining Power

LED obaveštenje

Infinity Punjača - ulaz

0 - 99%

Bela LED lampica Infinity Punjača treperi usporeno

100%

Uključuje se bela LED lampica u Infinity punjaču

Infinity Punjača - izlaz

25% - 100%

Uključuje se bela LED lampica u Infinity punjaču

0 - 25%

Bela LED lampica Infinity Punjača treperi usporeno

Uređaj - ulaz

0 - 99%

Bela LED lampica uređaja treperi usporeno

100%

Bela LED lampica uređaja se uključuje pre nego što zatreperi 3 puta
Takođe u Informacije o proizvodu

Koliko dugo treba da punim svoj Infiniti Punjač?

децембар 31, 2020

Opširnije

Da li je RELX uređaj vodootporan?

март 11, 2020

All RELX devices are not waterproof.

Opširnije

Da li će RELX proizvoditi podove sa nultim sadržajem nikotina?

март 10, 2020

Opširnije